Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα με την Πλανόδια Βιβλιοθήκη του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού»
Τετάρτη 21 Μαρτίου, Πέμπτη 26 Απριλίου, Πέμπτη 24 Μαΐου, Πέμπτη 31 Μαΐου και Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ 22
Υφάσματα:  με ή χωρίς ύφανση;
8 & 15 Φεβρουαρίου 2015, 8 & 15 Μαρτίου 2015
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ 22
Τα εφτάψυχα εργαλεία
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ 22