Κρατήσεις

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 210 – 32 39 813 και
210 – 32 29 031 (Καθημερινά: 8:00 – 14:30)