Αντίγραφο ξύλινης σφραγίδας άρτου

Απόδοση ξύλινης σφραγίδας άρτου σε αλουμίνιο, με ανάγλυφο διάκοσμο.

Διαστάσεις: Ύψος: 10,5 εκ.

Πλάτος:  10,5 εκ.

Πληροφορίες για το πρωτότυπο αντικείμενο:

Σφραγίδα άρτου για σφράγιση Άρτου Προσφοράς.

19ος αι.

Συλλογή ΜΝΕΠ (Α.Μ. 3514)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ