Αντίγραφο τάματος σε σχήμα φλογισμένης καρδιάς

Τάμα ασημένιο ή χάλκινο επικασσιτερωμένο.

Διαστάσεις: Μήκος: 5 εκ.

Πλάτος: 8 εκ.

Πληροφορίες για το πρωτότυπο αντικείμενο:

Τάμα ασημένιο σε σχήμα καρδιάς που απολήγει σε φλόγες. Αφιερώματα του τύπου αυτού συμβολίζουν τη θρησκευτική πίστη του αφιερωτή.
19ος αι.
Συλλογή ΜΝΕΠ (Α.Μ. 14498)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ