Φωτογραφικό Αρχείο

Η δημιουργία του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ξεκίνησε το 1959, ενώ η διαδικασία συλλογής του υλικού γίνεται συστηματικότερη από το 1961, με ειδικές αποστολές. Το Αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες (έγχρωμες και ασπρόμαυρες), αρνητικά (έγχρωμα και μαυρόασπρα) και διαφάνειες (διαστάσεων 35 χιλ., ή 6Χ7 εκ.), ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού έχει ψηφιοποιηθεί.

 

Το φωτογραφικό υλικό είναι ταξινομημένο κατά συλλογές και θεματικές ενότητες ως εξής:

  • Συλλογές του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.
  • Φωτογραφικό υλικό επιτόπιας έρευνας (αποτύπωση ηπειρωτικής και νησιωτικής αρχιτεκτονικής, λιθογλυπτικής, αστικής και εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, δαπέδων, λαϊκής ζωγραφικής).
  • Διάφορα λαογραφικά θέματα (καθημερινός και επαγγελματικός βίος, εορταστικές εκδηλώσεις κ.ά.).

 

Σήμερα το Φωτογραφικό Αρχείο λειτουργεί ως χώρος τεκμηρίωσης και αποτύπωσης πτυχών του νεώτερου ελληνικού πολιτισμού. Εξυπηρετεί ερευνητές, μελετητές, λαογράφους, ιστορικούς, οργανισμούς και ιδρύματα για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς, κατόπιν αιτήματος.

Τηλ. επικοινωνίας : 210 32 49 698.