Το Μουσείο σήμερα

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Yπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Βασικοί στόχοι του Μουσείου είναι η συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, συντήρηση, μελέτη και προβολή των τεκμηρίων του νεώτερου πολιτισμού της Ελλάδας.

Οι πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν 25.000 περίπου αντικείμενα προερχόμενα από τον ελληνικό χώρο (ηπειρωτικό και νησιωτικό), καθώς και από περιοχές όπου έδρασε ο ελληνισμός. Οι συλλογές καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο από τα μέσα του 17ου μέχρι και τον 20ό αιώνα.

Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του αναδεικνύουν τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την πολιτιστική ταυτότητα του νεώτερου ελληνισμού.

Το Μουσείο σήμερα προετοιμάζει τη μεταστέγασή του στο οικοδομικό τετράγωνο Άρεως - Βρυσακίου - Κλάδου και Αδριανού. Δημιουργείται ένα σύγχρονο Μουσείο, όπου ο νεώτερος ελληνικός πολιτισμός προβάλλεται σφαιρικά μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση της υλικής αλλά και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λόγω της προετοιμασίας για τη μετεγκατάσταση του Μουσείου, η οποία προχωρά με γοργούς ρυθμούς, σήμερα λειτουργούν οι εξής εκθεσιακοί χώροι:
- Το κτήριο της οδού Πανός 22, όπου στεγάζεται η μόνιμη έκθεση του Μουσείου «Άνθρωποι και Εργαλεία: Όψεις της Εργασίας στην Προβιομηχανική Κοινωνία».
- Tο Λουτρό των Αέρηδων, το μόνο από τα δημόσια λουτρά της Αθήνας που σώζεται έως σήμερα.


Το Τζαμί Τζισδαράκη θα αποτελέσει μέρος του νέου Μουσείου και, προς το παρόν, δεν είναι επισκέψιμο.

Βασικές αρμοδιότητες του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού είναι:

α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό πολιτιστικών αγαθών.

β) Ο εμπλουτισμός των συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γ.Δ.Α.Π.Κ. και της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε., καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

γ) Η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, η προβολή των επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

 

δ) Η πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών ΑΕΙ/ΤΕΙ στους χώρους αρμοδιότητας του, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

ε) Η διευκόλυνση των μελετητών - ερευνητών.

 

στ) Η προώθηση θεμάτων αρμοδιότητάς του στο αντίστοιχο γνωμοδοτικό συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

ζ) Για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, το Μουσείο δύναται να συνάπτει και προγραμματικές συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας με φορείς του Δημοσίου, της Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, δύναται να διαχειριστεί χορηγίες ή δωρεές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.