Ομάδα Έργου ΜΕΛΤ

Έλενα Μελίδη, Διευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,

Αρχαιολόγος- Ιστορικός

Ελένη Παπαθωμά, Επιμελητρια

Νίκη Δάφνη, Φιλόλογος- Μουσειοπαιδαγωγός

Ευγενία Δάφνη, Φιλόλογος- Μουσειοπαιδαγωγός

Ιωάννα Πάλλα, Αρχαιολόγος