Χορηγοί

Ο θεσμός της χορηγίας ανάγεται στο 509 π.Χ. και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο και πολύτιμο κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής πολιτείας. Η εκ του νόμου υποχρέωση των πλουσιότερων Αθηναίων να αναλαμβάνουν τη δαπάνη των βασικών εορταστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της πόλης ήταν ένας τρόπος δικαιότερης κατανομής των βαρών και των αγαθών μεταξύ ευπόρων και απόρων.

 

Στη σύχρονη ελληνική κοινωνία και οικονομία η πολιτιστική χορηγία προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά τους πολιτιστικούς φορείς στην υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, με προφανή οφέλη για όλους.

 

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού μπορεί να δεχτεί χορηγίες για την υποστήριξη διαφόρων δράσεών του, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, μέσω του Τμήματος Χορηγιών της Διεύθυνσης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: Τμήμα Χορηγιών.