Εκδηλώσεις

Παραμύθια ειπωμένα στης νύχτας την αγκάλη
30 Ιουλίου 2018
ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΗΔΩΝ
Εκπαιδευτικά προγράμματα με την Πλανόδια Βιβλιοθήκη του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού»
Τετάρτη 21 Μαρτίου, Πέμπτη 26 Απριλίου, Πέμπτη 24 Μαΐου, Πέμπτη 31 Μαΐου και Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7