ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Η χορωδία του 74ου Δημοτικού Σχολείου στην Πλάκα θα παρουσιάσει
Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια και Κάλαντα στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου
Ανωγειανάκη (Διογένους 1 Πλάκα),  
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00
Ελάτε να μοιραστούμε τις ευχές!
Ελάτε να τραγουδήσουμε!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ