ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Kοσμητικές Τέχνες στις περιόδους Meiji και Heisei: Σμιλεύοντας την Ομορφιά και τη Δεξιοτεχνία για 150 Χρόνια

14 Νοεμβρίου 2019 - 12 Ιανουαρίου 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Kοσμητικές Τέχνες στις περιόδους Meiji και Heisei:

Σμιλεύοντας την Ομορφιά και τη Δεξιοτεχνία για 150 Χρόνια

 

14  Νοεμβρίου 2019 -  12 Ιανουαρίου 2020

 

Νέος εκθεσιακός χώρος του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

 

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Δυτικής Τέχνης του Τόκιο διοργανώνει την περιοδική έκθεση: «Κοσμητικές Τέχνες στις περιόδους Meiji και Heisei: Σμιλεύοντας την Ομορφιά και τη Δεξιοτεχνία για 150 Χρόνια».

Παρουσιάζονται αντικείμενα από τις συλλογές των φορέων Museum of Modern Art, Kyoto, The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές.

 

Η έκθεση παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό άγνωστες πτυχές του μακρινού ιαπωνικού πολιτισμού, διασυνδέοντας καλλιτεχνικές τάσεις και ιστορικές εξελίξεις και αναδεικνύοντας τη διδακτική σχέση μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας, με την πρώτη να αποτελεί ζωντανή πηγή έμπνευσης νέων δημιουργών.

 

Εκτίθενται χαρακτηριστικά έργα χειροτεχνίας και τέχνης, όπως πήλινα σκεύη, πορσελάνες, δείγματα κεντητικής, κουτιά από λάκκα, αντικείμενα από μέταλλο και μπαμπού, υφάσματα, αντιπροσωπευτικά των ιστορικών περιόδων Meiji (1868-1912) και Heisei (1989-2019), περιόδων ιδιαίτερης διπλωματικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ιαπωνίας, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικοί εσωτερικοί κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί.

 

Κατά την περίοδο Meiji, παράλληλα με τη συνέχιση παλαιότερων μορφών και τεχνικών, παρατηρείται ένα ρεύμα καλλιτεχνικής αναγέννησης βασισμένο στη νεωτερικότητα. Οι κοσμητικές τέχνες, που γνώρισαν στην Ιαπωνία μοναδική άνθιση, εξακολουθούν να αντανακλούν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αισθητικών τάσεων, διακοσμητικής ποιότητας και μιας περαιτέρω μορφολογικής τελειοποίησης και εκλέπτυνσης που συνδιαλέγεται με διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα.

 

Η περίοδος Heisei σφραγίζεται από την προσωπική δημιουργικότητα καλλιτεχνών ενεργών ήδη από τις αρχές του 20ού αι., που συμμετέχουν σε διεθνή κινήματα, αλλά την ίδια στιγμή δραστηριοποιούνται και στην τρέχουσα καλλιτεχνική βιομηχανία. Οι παραδοσιακές τεχνικές και αισθητική αξιοποιούνται σε όλες τις τέχνες: την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία, τις τέχνες του υφάσματος, τις κατασκευές από μπαμπού, επιδεικνύοντας μια σύγχρονη ευαισθησία που επαναπροσεγγίζει τη φυσική φόρμα μέσα από τις διακριτές επιλογές υλικών και τις δεξιοτεχνικές ικανότητες των δημιουργών, στα όρια χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας.

 

Οι δημιουργίες των συνολικά 51 καλλιτεχνών από τις δύο συγκεκριμένες περιόδους προσφέρουν μία σφαιρική άποψη για την εξέλιξη των κοσμητικών τεχνών στην Ιαπωνία και καλούν το ελληνικό κοινό να προσεγγίσει την ιαπωνική πολιτιστική κληρονομιά ως μάρτυρα της ιστορίας και ως πολιτισμικό ίχνος της ανθρώπινης παρουσίας.

 

Από ιαπωνικής πλευράς την επιμέλεια έχει αναλάβει ο Masanori Moroyama, πρώην επιμελητής του National Museum of Modern Art.

 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 120 χρόνων διπλωματικών σχέσεων Ιαπωνίας - Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

 

Με την ευγενική υποστήριξη των «Φίλων του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»

 

Διάρκεια έκθεσης: 14  Νοεμβρίου 2019 - 12 Ιανουαρίου 2020

Τόπος: Νέος εκθεσιακός χώρος του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Αδριανού 50-52, Μοναστηράκι, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: 8:30-16:00, καθημερινά εκτός Τρίτης

Πληροφορίες:210 3249698

 

 

 

 

JAPANESE ART EXHIBITION

 

Decorative Arts in Meiji and Heisei:

Crafting Beauty and Technique across 150 Years

 

14 November 2019 - 12 January 2020

The Museum of Modern Greek Culture in collaboration with the National Museum of Western Art, Tokyo organises the periodic exhibition: “Decorative Arts in Meiji and Heisei: Crafting Beauty and Technique Across 150 Years».

The exhibits include art objects from the collections of institutions such as the Museum of Modern Art, Kyoto, The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History, as well as from private collectors.

 

The exhibition presents to the Greek public unknown aspects of the faraway Japanese civilisation, linking artistic trends and historical developments and highlighting the educational interaction between tradition and modernity - the former being a living source of inspiration for modern artists.

 

The exhibits include artefacts and handicrafts such as ceramics, porcelain, embroidery samples, lacquer boxes, metal and bamboo items, representing the Meiji (1868-1912) and Heisei (1989-2019) historical eras, when Japan was going through an intense diplomatic and cultural extroversion with significant internal social, financial and cultural transformations.

 

During the Meiji era, a wave of artistic regeneration inspired by modernity developed in parallel with older artistic forms and techniques. Decorative arts flourished in Japan. To this day they reflect the high level of know-how, aesthetic trends and decorative qualities, as well as a further refinement and sophistication in form intertwined with international artistic trends.

 

The Heisei era is dominated by the individual creativity of artists, who were already active in the beginnings of the 20th century. They participate in international movements, while remaining involved in the Japanese art industry of their time. Traditional techniques and aesthetics are used in all art forms: ceramics, metalwork, textile arts and bamboo creations, demonstrating a modern sensitivity in re-approaching the natural form through distinct choices of materials and the mastery of artists, fluctuating between craftsmanship and art.

 

The creations of the fifty one artists from these two periods offer a comprehensive insight into the development of decorative arts in Japan, inviting the Greek public to approach Japanese cultural heritage as historical testimony and cultural trace of human presence.

 

Mr. Manasori Moroyama, former curator of the National Museum of Modern Art, curates the Japanese aspect of the exhibition.

 

The exhibition is under the auspices of the Embassy of Japan in Greece and forms part of the events marking the anniversary of the 120 years of diplomatic relations between Japan and Greece.

 With the kind support of the “Friends of the Museum of Modern Greek Culture”

 

Duration of the Exhibition: 14 November 2019 - 12 January 2020

Place: New exhibition space of the Museum of Modern Greek Culture, Andrianou 50-52, Monastiraki, Athens.

Opening hours: Daily: 8:30-16:00, closed on Tuesdays

Information: 210 3249698

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ