04/02/2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο των πρόχειρων διαγωνισμών έτους 2014 του ΜΕΛΤ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ