03/10/2019

Επανάληψη του Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων 3-2019

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού επαναπροκυρήσσει το Διαγωνισμό για Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας, σύμφωνα με τα ακόλουθα συνημμένα αρχεία.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 3 /2019

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ