30/06/2021

Παράταση Διεθνούς Διαγωνισμού για Προμήθεια και εγκατάσταση οικογενειακών εκθεμάτων - 1/2021

Απόφαση παράτασης του αριθμ. 1/2021 Διεθνούς Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση οικογενειακών εκθεμάτων Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ