22/05/2013

Παράταση Πρόσληψης Συντηρητών

Παράταση συμβάσεων επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας

ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες

του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ

«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού –

Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής

Λαϊκής Τέχνης»

Συνοδευτικό υλικό
Απόφαση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ