10/02/2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 3/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».

 

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και στο

 

www.eprocurement.gov.gr

 

 

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 6215

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ