26/07/2013

Προκήρυξη 03/2013 για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συντήρησης

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ