10/05/2019

Προκήρυξη πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2019

Ανακοινώνεται πρόσληψη ενός (1) φύλακα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού σύμφωνα με την προκήρυξη.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 έως και τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στα γραφεία της Υπηρεσίας, από τις 08:30 έως τις 13:30, στην οδό Θέσπιδος 8, Πλάκα, Τ.Κ. 105 58 Αθήνα.

Συνοδευτικό υλικό
Mnep Soh 1 2019
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ