09/02/2015

Πρόσληψη 1 Συντηρητή κεραμεικού - 2015

Ανακλήθηκε η Πρόσληψη ενός Συντηρητή κεραμεικού, ΤΕ ή ΔΕ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική  Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ