13/05/2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 2016

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου Υποέργο «Οργάνωση – Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μόνιμων συλλογών του ΜΕΛΤ» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου – Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ