17/09/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - 2020 - Αρχιτέκτονας - Συντηρητές

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Οργάνωση-Υλοποίηση της νέας έκθεσης των μονίμων συλλογών του ΜΝΕΠ» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση Συγκροτήματος Ιδιοκτησιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου – Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού».

 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα με εξειδίκευση στις μουσειακές εκθέσεις (1), ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση υφάσματος (2), ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ξύλου (1), ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση μετάλλου (1).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ