05/03/2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΟΧ/1/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Συνοδευτικό υλικό
Soh12021 7Mina Gia Asep Me Ada
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ