26/01/2015

Συγκρότηση Επιτροπών Διεθνών Διαγωνισμών 2015

Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός μελών για διενέργεια διαγωνισμών στο πλάσιο των υποέργων 8 και 10, της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού- Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ