10/02/2014

Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου Υλικού 2014

Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2014 του ΜΕΛΤ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ