26/03/2014

Τροποποίηση της απόφασης ορισμού Επιβλεπόντων Υποέργου 4: Συντήρηση- αρχιτεκτονική τεκμηρίωση

 Τροποποίηση της απόφασης ορισμού Επιβλεπόντων υποέργου 4 

Δεύτερη Τροποποίηση της απόφασης ορισμού Επιβλεπόντων υποέργου 4 «Συντήρηση-Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Τ. στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ