02/01/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2014

Δημόσιος  διαγωνισμός  με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού και κυλιόμενων συστημάτων αποθήκευσης για το νέο μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» προϋπολογισμού 154.471,55€ (άνευ ΦΠΑ).

 

Σημείωση:  Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο ενός ακόμη συμπληρωματικού αρχείου με τα σχέδια των κατασκευών. Αυτό είναι διαθέσιμο στην έδρα του φορέα, Θέσπιδος 8, 105 58 Αθήνα.

  

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και στο

 

www.eprocurement.gov.gr

 

 

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 3928

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ