05/05/2015

Παροχή Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Υποστηρικτικών Εργασιών

Εξειδικευμένη ανεξάρτητη υπηρεσία υποστηρικτικών εργασιών έρευνας πηγών και αρχείων για την προκαταρκτική συγκρότηση του περιεχομένου των ψηφιακών παραγωγών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ