25/02/2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 4/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη».

 

Σημείωση:  Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο, σε ασυμπίεστη μορφή, του αρχείου:  ΠΑΡ_Ε_TZAMI_HM_SXEDIA_signed.7z . Αυτό είναι διαθέσιμο στην έδρα του φορέα, Θέσπιδος 8, 105 58 Αθήνα.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και στο

 

www.eprocurement.gov.gr

 

 

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 7022

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ