09/04/2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 6/2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη».

 

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και στο

 

www.eprocurement.gov.gr

 

 

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 8756

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ