Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

24/05/2018
Προκηρύσσεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΠΕ Μηχανικού, ειδικότητας Αρχιτέκτονα
23/04/2018
Πρόσληψη 3 φυλάκων και ενός νυχτοφύλακα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
26/04/2017
Πρόσληψη ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
18/07/2016
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 2/2016 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V.)
12/07/2016
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V) ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016
13/05/2016
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
1 | 2 | 3 | 4