Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

13/05/2016
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 6/2015
09/04/2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη».
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 5/2015
07/04/2015
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΡΑΜΕΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΖΙΣΔΑΡΑΚΗ».
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 4/2015
25/02/2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Τζαμί Τζισδαράκη»
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 3/2015
10/02/2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
Πρόσληψη 1 Συντηρητή κεραμεικού - 2015
09/02/2015
Ανακλήθηκε η Πρόσληψη ενός Συντηρητή κεραμεικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 2/2015
27/01/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού για τα εργαστήρια συντήρησης.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7