Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 3/2015
10/02/2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
Πρόσληψη 1 Συντηρητή κεραμεικού - 2015
09/02/2015
Ανακλήθηκε η Πρόσληψη ενός Συντηρητή κεραμεικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 2/2015
27/01/2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού για τα εργαστήρια συντήρησης.
Συγκρότηση Επιτροπών Διεθνών Διαγωνισμών 2015
26/01/2015
Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός μελών για διενέργεια διαγωνισμών στο πλάσιο των υποέργων 8 και 10, της πράξης «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟ στις οδούς Αδριανού- Αρεως- Κλάδου- Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 1/2015
15/01/2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
12/01/2015
1. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 2. Ετήσιας Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης.
09/12/2014
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων ΔΕΚ 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7