Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

12/01/2015
1. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 2. Ετήσιας Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης.
09/12/2014
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων ΔΕΚ 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6