Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

16/09/2019
Ματαίωση Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων στεγάστρων υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» Αριθ. Διακήρυξης 2 /2019, λόγω της ανάγκης που προέκυψε εκ των υστέρων για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών
10/09/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων και υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου
10/05/2019
Πρόσληψη ενός φύλακα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11/12/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 1/2018 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
24/05/2018
Προκηρύσσεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΠΕ Μηχανικού, ειδικότητας Αρχιτέκτονα
23/04/2018
Πρόσληψη 3 φυλάκων και ενός νυχτοφύλακα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
26/04/2017
Πρόσληψη ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
18/07/2016
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 2/2016 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V.)
12/07/2016
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.T.V) ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7